Tandenwitten

Voordat de behandeling wordt gestart, wordt met u besproken wat het te verwachten resultaat na de behandeling zijn. Dit doen we met behulp van een kleuranalyse. Wij bepalen dan de beginkleur van uw gebit en geven een indicatie van de eindkleur na de behandeling. We kijken daarbij ook naar het tandglazuur en andere zaken zoals de consumptiegebruik die het eindresultaat kunnen be├»nvloeden. Polijsten vooraf wordt sterk aanbevolen voor een nog beter resultaat. Tijdens de behandeling zal eerst de  NON-peroxide bleekmiddel op uw tanden worden aangebracht. Vervolgens wordt er een LED-bleeklamp op uw gebit gericht. De behandeling zelf duurt in totaal ongeveer 45 minuten. Hiervan is 20 minuten effectieve behandeling onder onze speciale LED-Blue bleeklampen. 

De gebruikte materiaal is een veilige NON-peroxide bleekgel. Dit is een bleekgel waar geen waterstofperoxide of andere schadelijke bleekmiddelen aan zijn toegevoegd. 

Na de behandeling

De eerste 3 uur wordt geadviseerd niets te nuttigen. Hierna kun je eten, behalve consumpties die veel kleurstoffen bevatten, zoals koffie en thee en cola. Daarnaast is het verstandig om ook nog niet te roken. Na 24 uur kun je weer alles eten en drinken, en roken.
Afspraak Boeken